Proingbygg logo

Proingbygg byggnadsplats med kran

KVALITETSPOLICY
Rätt kvalitet i alla åtaganden är basen för vår verksamhet och en grundförutsättning för vårt mål att ha nöjda kunder. Vår affärsidé om att genom god kvalitet sörja för återkommande kunder ska genomsyra alla projekt. Genom konstanta förbättringar innebär detta att vi levererar bra och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

MILJÖPOLICY
Vi har en modern maskinpark som aldrig blir äldre än 5 år. Vi följer med och anpassar oss efter nya miljökrav från samhället och beställare.